WZJ Logo
Biuro WZJ czynne jest w czwartki w godzinach 13 - 17

Znajdź w serwisie:


  Luty 2018  
Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28        

» Opłaty WZJ

 

Poznań dnia 24.11.2016 r.

 

                    K O M U N I K A T

 

Wielkopolskiego Związku Jeździeckiego

 dotyczący opłat na rzecz WZJ w roku 2017

( stawki przyjęte przez Zarząd WZJ w dniu 24.11.2016r. )

 

Lp.

Rodzaj opłaty / dokumentu

Kwota PLN

do zapłacenia

1.

Wpisowe dla członka zwyczajnego WZJ – Klubu Jeździeckiego                  

( zmiana nazwy klubu traktowana jest jak rejestracja nowego klubu )    

500,00

2.

Składka roczna członka zwyczajnego – Klubu Jeździeckiego                

           300,00

3.

Wpisowe i składka roczna członka wspierającego

         1000,00

4.

Opłata rejestracyjna zawodnika –

seniora, młodego jeźdźca 

( nie zawiera opłaty za licencję ) 

Niezrzeszonego

           210,00

 

Zrzeszonego

70,00

 

5.

Opłata rejestracyjna zawodnika – luzaka w powożeniu i lonżującego w woltyżerce

( nie zawiera opłaty za licencję )

Niezrzeszonego

100,00

 

Zrzeszonego

            30,00

6.

Opłata rejestracyjna zawodnika – młodzika, juniora młodszego, juniora(do 18 lat)

( nie zawiera opłaty za licencję )

Niezrzeszonego

          180,00

 

Zrzeszonego                                   

60,00

 

7.

Licencja roczna zawodnika – seniora, młodszego jeźdźca uprawniająca do startu w zawodach szczebla regionalnego

Niezrzeszonego

          210,00

Zrzeszonego

70,00

8.

Licencja roczna zawodnika – luzaka w powożeniu i lonżującego w woltyżerce

Niezrzeszonego

100,00

 

Zrzeszonego

30,00

 

9.

Licencja roczna zawodnika – młodzika, juniora młodszego, juniora(do 18 lat) uprawniająca do startu w zawodach szczebla regionalnego

Niezrzeszonego

          180,00

Zrzeszonego                                     

 

            60,00

10.

Zmiana przynależności klubowej zawodnika – zawody szczebla regionalnego (uchwała Zarządu PZJ z dnia 11.06.2007r.) – zawodnika seniora

                                                                       - zawodnika juniora

 

200,00

120,00

11.

Opłata rejestracyjna konia/kuca ( nie zawiera licencji )                              

70,00

12.

Licencja roczna konia/kuca uprawniająca do startu w zawodach szczebla  regionalnego

70,00

13.

Zmiana właściciela konia/kuca (przerejestrowanie na innego właściciela)

70,00

14.

Zmiana nazwy konia/kuca w stosunku do rodowodu

300,00

15.

 

Opłata za wpis zawodów regionalnych i towarzyskich do kalendarza imprez

( za każdą imprezę osobno )

100,00

 

16.

Opłata za wpis zawodów regionalnych do kalendarza imprez dla               organizatorów niezrzeszonych w WZJ

300,00

 

 

* Nie pobiera się opłaty rejestracyjnej od zawodnika w nowym klubie, w przypadku likwidacji klubu, do którego zawodnik należał lub w przypadku zmiany dotychczasowej nazwy klubu

 Zgodnie z uchwałą U/851/19/Z/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r., Zarząd PZJ wyraża zgodę na starty we wszystkich zawodach ogólnopolskich młodzikom i juniorom młodszym na kucach i dużych koniach

oraz juniorom do lat 16 startującym na kucach bez konieczności wykupu licencji ogólnopolskich dla siebie i koni. Nie zwalnia to jednak zawodników z obowiązku wykupienia licencji regionalnych dla siebie i koni.

 

UWAGI – objaśnienia

 

-   od roku 2016 do rejestracji zawodnika w WZJ nie jest wymagane posiadanie brązowej odznaki

-     zdobywanie norm sportowych jest możliwe po uzyskaniu odznak jeździeckich

-    wydając rejestrację roczną biuro WZJ wymaga przedstawienia dokumentu tożsamości, opłaty składki rocznej klubu wraz z wnioskiem o wydanie licencji rocznej PZJ

-    wniosek o wydanie licencji rocznej PZJ w przypadku osoby niepełnoletniej podpisuje rodzic lub opiekun prawny oraz klub na reprezentowanie jego barw

-    we wszystkich dyscyplinach przed wykupieniem rejestracji rocznej w WZJ zawodników, luzaków w powożeniu, lonżujących w woltyżerce obowiązuje przedstawienie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uprawiania jeździectwa wydanego przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej albo lekarza posiadającego certyfikat w zakresie orzecznictwa sportowo- lekarskiego nadany przez Polskie Towarzystwo Medycyny Sportowej. -    karta rejestracyjna zawodnika wydana w latach poprzednich  musi posiadać PESEL

 

-         każdy klub zarejestrowany w WZJ dokonuje wpłaty składki rocznej ( licencji) przed pierwszym startem w zawodach w danym roku

-         przed załatwieniem w WZJ spraw związanych z rejestracjami zawodników musi być opłacona roczna składka członkowska klubu

-         przy wystawianiu duplikatu każdego z wyżej wymienionych dokumentów będzie pobierana opłata jak przy załatwianiu pierwszych dokumentów

-         rejestracja zawodników i koni w PZJ oraz licencje wydane przez PZJ są równoznaczne z prawem startu w zawodach regionalnych

-         rejestracja koni w WZJ odbywa się wyłącznie na podstawie paszportów PZHK

-         dokonanie wpłaty na konto bankowe Związku z tytułu opłaty rejestracyjnej, licencyjnej za zawodnika, konia nie daje możliwości uzyskania wymaganych licencji bez przesłania wymaganych dokumentów do biura WZJ

 

 

KONTO BANKOWE WIELKOPOLSKIEGO ZWIĄZKU JEŹDZIECKIEGO

BGŻ S.A. GNIEZNO

NR : 66203000451110000000444050

                               

Copyright © 2013-2018 WZJ Poznań - Realizacja Freelance Design